Προστασία Δεδομένων

Η προστασία των δεδομένων σας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα.

Όλα τα δεδομένα της πλατφόρμας αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων MongoDB Atlas, μία cloud βάση δεδομένων που πληρούνται όλα τα πρωτόκολλα ISO  προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες κάνοντας κλικ εδώ.  
Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης που αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων είναι κρυπτογραφημένοι και δεν μπορούν να διαβαστούν από κανέναν διαχειριστή του λογισμικού ή οποιουδήποτε έχει πρόσβαση στην βάση δεδομένων. 
Επίσης στη βάση δεδομένων μας δεν αποθηκεύουμε ευαίσθητες πληροφορίες όπως στοιχεία κάρτας ή διευθύνσεις, εκτός και αν ο χρήστης το επιλέξει (Λειτουργία αποθήκευσης επαφής).